5,650,000 5,550,000

Tặng kèm:

• Ghế em bé

• Giỏ xe

• Bơm xe

• Khoá xe

• Đồng hồ LED đeo tay

Màu sắc: Hồng, Xanh, Đỏ, Trắng, Đen