4,200,000 3,900,000

Phiên bản E-Scooter Pro 2019:

• Động cơ không chổi than 300W

• Không sử dụng dây curoa

• Acquy 24v12Ah

• Bảo hành 12 tháng

• Hỗ trợ thay thế phụ kiện giá gốc trọn đời