250,000

• Giỏ vải cao cấp

• Hỗ trợ ship toàn quốc

• Màu xám lông chuột, màu đen

• Hotline: 0946.246.444

0834336663